अचम्मको प्रेम

Amazing Love - अचम्मको प्रेम (PDF)

हाम्रा रमाइला कथाहरू- बालबालिकाको निम्ति कथाहरू

Bedtime Stories - हाम्रा रमाइला कथाहरू- बालबालिकाको निम्ति कथाहरू (PDF)

डाक्टर सूत्रहरू-स्वास्थ्यका नियमहरू

Doctor 9 - डाक्टर सूत्रहरू-स्वास्थ्यका नियमहरू (PDF)

एलेन जी ह्वाइटकी संक्षिप्त जीवन कहानी

Ellen G White - एलेन जी ह्वाइटकी संक्षिप्त जीवन कहानी (PDF)

विश्‍वासद्वारा म जिउँछु

Faith I Live By - विश्‍वासद्वारा म जिउँछु (PDF)

अग्नी गर्भमा- इसाईहरूको संक्षिप्‍त जीवन कहानी

Fire in the Womb - अग्नी गर्भमा- इसाईहरूको संक्षिप्‍त जीवन कहानी (PDF)

स्वास्थ्य र चंगाइ

Health Healing - स्वास्थ्य र चंगाइ (PDF)

तपाईँको हातमा बाइबल हातेपुस्तक-बाइबल अध्ययन पुस्तक

In Your Hands - तपाईँको हातमा बाइबल हातेपुस्तक-बाइबल अध्ययन पुस्तक (PDF)

तपाईँले आशा गर्ने केही बाँकि छ कि-एमेजिङ्ग फाक्ट्सका बाइबल अध्ययन विषयहरूको संगालो

Is There Anything You Can Hope - तपाईँले आशा गर्ने केही बाँकि छ कि-एमेजिङ्ग फाक्ट्सका बाइबल अध्ययन विषयहरूको संगालो (PDF)

आत्मिक क्रान्तिकारी येशू

Jesus Spiritual Revolutionary - आत्मिक क्रान्तिकारी येशू (PDF)

मशीह- येशूको जीवनी

Messiah - मशीह- येशूको जीवनी (PDF)

मोहनले किन भनेर सोध्छ, एलेन जी ह्वाइटको महान् विवाद पुस्तकको सरलीकरण

Michael Asks Why - मोहनले किन भनेर सोध्छ, एलेन जी ह्वाइटको महान् विवाद पुस्तकको सरलीकरण (PDF)

उद्देश्य प्रेरित जीवन (विभिन्न देशका आत्मपरिवर्तनका कथाहरू)

Purposeful Rebirth - उद्देश्य प्रेरित जीवन (विभिन्न देशका आत्मपरिवर्तनका कथाहरू (PDF)

एडभेन्टिस्ट चर्चको एक चिनारी

SDA Booklet - एडभेन्टिस्ट चर्चको एक चिनारी (PDF)

स्वास्थ्य सम्बन्धी पर्चाहरू

Small Booklets 2 - स्वास्थ्य सम्बन्धी पर्चाहरू(PDF)

सँगसँगै बाइबल पढौँ-मार्क फिनली

Studying Together - सँगसँगै बाइबल पढौँ-मार्क फिनली (PDF)

बाइबल सम्बन्धी छोटी परिचय

The Bible - बाइबल सम्बन्धी छोटी परिचय (PDF)

अन्धकार संसारमा महान् आशा

The Goal of Great Hope in the Dark World - अन्धकार संसारमा महान् आशा(PDF)

आशाको बाणी

Voice of Hope - आशाको बाणी (PDF)

Additional Information

Some of these files require the Kalimati Nepali font to display properly.